Ustanovení o informacích týkající se kupní smlouvy

V souladu s článkem. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (Nařízení EU L 119 ze 04.05.2016) Merkury Market Sp. z o.o. informuje, že:

1) správcem zpracovávající osobní údaje subjektu údajů je společnost Merkury Market Sp. z o.o. se sídlem v Krosně (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),

2) můžete uplatnit svá práva u Pověřence ochrany osobních údajů zasláním emailu na adresu

inspektor@merkurymarket.pl,

3) Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace kupní smlouvy, včetně jejího uzavření reklamací, plnění povinností podle zákona o účetnictví, daňových předpisů - založených na základě čl. 6 odst. 1 písmene b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016,

4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou nejdéle po dobu 6 let,

5) máte právo požádat administrátora o přístup k osobním údajům, právo opravit, vymazat nebo omezit zpracování, právo vznést námitky proti zpracování, právo na přenos dat.

6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu,

7) poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může mít za následek odmítnutí nákupu nebo odmítnutí vzít v úvahu jakékoli případné nároky.