Ustanovení o informacích týkající se kupní smlouvy

V souladu s článkem. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (Nařízení EU L 119 ze 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, že:

1) správcem zpracovávající osobní údaje subjektu údajů je společnost Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. se sídlem v Krosně (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno) NIP: 684-22-55-436 REGON: 371007032 Polsko,

2) můžete uplatnit svá práva u Pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním emailu na adresu: inspektor@merkurymarket.pl,

3) Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace kupní smlouvy, včetně jejího uzavření - reklamací, plnění povinností podle zákona o účetnictví, daňových předpisů - založených na základě čl. 6 odst. 1 písmene b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016

4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou nejdéle po dobu 6 let,

5) máte právo požádat administrátora o přístup k osobním údajům, právo opravit, vymazat nebo omezit zpracování, právo vznést námitky proti zpracování, právo na přenos dat,

6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu,

7) poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může mít za následek odmítnutí nákupu nebo odmítnutí vzít v úvahu jakékoli případné nároky.