Ustanovení o informacích uvedené v zápatí obchodních e-mailů

V souladu s článkem. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (Nařízení EU L 119 ze 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  informuje, že:

1) správcem zpracovávající osobní údaje subjektu údajů je společnost Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. se sídle v Krosně (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno) NIP: 684-22-55-436 REGON: 371007032 Polsko,

2) Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem vedení e-mailové korespondence,

3) příjemci vašich osobních údajů budou subjekty poskytující služby v oblasti e-mailu

4) Vaše data budou uchovávána během doby potřebné k provedení této e-mailové korespondence, avšak až do okamžiku, kdy dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 5 let,

5) máte právo požádat administrátora o přístup k osobním údajům, právo opravit, vymazat nebo omezit zpracování, právo vznést námitky proti zpracování, právo na přenos dat,

6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu,

7) můžete uplatnit svá práva u Pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním emailu na adresu

inspektor@merkurymarket.pl