Montáž korkových obkladů

04.08.2011

Základní informace

Místnost, kterou chcete obkládat korkem, musí být suchá, veškeré stavební práce musí být dokončeny. Doporučujeme aklimatizaci obkladů a lepidla v dané místnosti alespoň 24 hodin před zahájením lepení. Ideální teplota pro montáž obkladů je 18°C. Nikdy nelepte korkové obklady, je-li teplota v místnosti nižší než 15°C. Jednotlivé obklady vytahujte z původního obalu těsně před montáží. Korek je přírodní materiál, proto se mohou obklady svým barevným odstínem místně lišit.

 

Nářadí a pomocné materiály

ostrý nůž, tužka, měřicí pásmo, úhelník, značkovací šňůra, velurový váleček, čistý hadřík, gumové kladívko.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, jednolitý a suchý. Nerovnosti, vydrolená místa, rýhy nebo praskliny je nutno opravit stěrkovou hmotou na stěny. Veškeré staré malby musí být odstraněny a stěny vysušeny. Sádrové, vápenno-cementové omítky a sádrokarton je nutno pro zvýšení přilnavosti a snížení nasákavosti nejprve penetrovat. Doporučujeme použít disperzní penetrační prostředky pro nasákavé podklady.

 

Lepení

Pomocí značkovací šňůry, měřicího pásma a úhelníku vyznačte na stěně dvě vzájemně kolmé linky tak, aby bylo možné od jejich průsečíku zahájit lepení obkladů. Obkladové desky rozpočítejte tak, aby poslední v řadě byla po případném zkrácení širší než 5 cm.

Lepidlo nanášejte pouze na plochu podkladu, která bude obložena během 10-15 minut. Ihned po nanesení lepidla začněte lepit obklady jemným přitlačením rukou na celou plochu tak, aby celá spodní část obkladu byla zvlhčena lepidlem. Po uplynutí krátké doby korkové desky ještě jednou přitlačte pomocí gumového kladívka. Nečistoty od lepidla odstraňte ihned vlhkým hadříkem.

 

Spotřeba

400-500 g/m2

 

Korkové obklady:

- přírodní a ekologický produkt,

- výjimečné izolační a akustické vlastnosti,

- nepropouští kapaliny ani plyny,

- snadno se udržují v čistotě,

- mají antistatické a protialergické vlastnosti (nehromadí prach),

nejlepší způsob, jak dodat Vašemu bytu osobitý styl.

 

Zpět