Jak správně vybrat kuchyňskou baterii

13.10.2011

Na trhu je velmi široký výběr baterií různých tvarů a výtokových hrdel, ale je třeba zvážit, aby byla přizpůsobena tvaru a rozměru dřezu. Správně zvolená kuchyňská vodovodní baterie poskytne funkční využití v kuchyni.
Jedním z druhů vodovodních baterií je baterie nástěnná. Je připevněna přímo na přívod vody vycházející ze stěny, pomocí speciálních spojek na vybraném místě. Montáž takové baterie je třeba provést před finální úpravou stěny.
 Při výběru baterie je také velmi důležitý tvar a rozsah výlevky, který je rozhodující pro uživatelský komfort. Proud vody musí vytékat do středu dřezu. Pro dvoukomorové dřezy je dobré vybrat si otočnou baterii, kde však musíme také zvážit výšku výtoku. Čím je výtok vyšší, tím pohodlněji ji budeme používat, uvědomte si však, že proud vody vytékající z baterie se bude více rozstřikovat při dopadu na dno dřezu.
Pohodlí a úsporu vody splňuje baterie s termostatem, baterie brání průtoku vody s nižší teplotou než je nastavená na termostatu, díky čemuž je možné ušetřit vodu, která by vytekla do výlevky, dokud bychom nenastavili její správnou teplotu.
Pro zachování jejich vzhledu po dlouhou dobu, bychom měli věnovat pozornost i jejich údržbě a to výběrem vhodných tekutých čisticích prostředků, které neničí povrch.

Zpět