Údržba garážových vrat

19.08.2011

Nákup garážových vrat je důležitým krokem při dokončovacích pracích na domu. Předtím, než se rozhodneme pro nákup, je potřeba si uvědomit, jaký typ vrat vlastně chceme. Na výběr máme segmentová, roletová i výklopná vrata, která se od sebe liší konstrukcí a způsobem ovládání. Výběr typu vrat záleží na možnostech jejich montáže a zákazníkově vkusu.

Garážová vrata, zejména pak vrata s pohonem, vyžadují pravidelnou údržbu. Otázka údržby je zákazníky často podceňována, avšak je dobré vědět, že pouze pravidelná údržba zajistí bezporuchový provoz vrat po dlouhá léta.

 

Údržba, kterou může provést každý sám:

Vnější plochy křídla vrat je potřeba čistit houbičkou a čistou vodou nebo prostředky na čištění laku dostupnými na trhu. Nesmí se používat čisticí prostředky, které by mohly povrch vrat poškrábat, ostrá nářadí ani čisticí prostředky na bázi acetonového rozpouštědla.

 

Nejméně jednou za 6 měsíců je potřeba vrata prohlédnout a provést následující činnosti:

  • Zkontrolovat pohyblivé spoje opatřené maznicemi a dobře je promazat

  • Pro lepší ochranu vrat proti korozi natřít jejich konstrukci barvou určenou na pozinkované povrchy, což značně prodlouží životnost vrat.

  • Cylindrickou vložku zámku není dobré mazat olejem, v případě potřeby se používá grafitová vazelína.

 

Při prohlídce je potřeba zkontrolovat prvky uchycující vrata ke stěně, šrouby, vodicí válečky. Jakékoli zjištěné nedostatky je potřeba okamžitě odstranit. Před jejich odstraněním se nesmí vrata používat. Při zjištění jakýchkoli anomálií v práci vrat nebo poškození jejich podsestav je potřeba přestat vrata používat a kontaktovat autorizovaný servis.

 

V rámci standardní údržby je potřeba:

  • Zkontrolovat napnutí pružin – otevřít bránu zvednutím křídla do poloviny výšky (úhel křídla cca 45o). Pokud křídlo výrazně klesne, pak zvýšit napnutí pružin jejich seřízením. Pokud se křídlo výrazně zvedne, pak snížit napnutí pružin jejich seřízením. Neprovedete-li výše uvedené činnosti, existuje nebezpečí, že křídlo náhle spadne a zraní osoby nebo poškodí předměty ve svém okolí.

  • Zkontrolovat stav uchycení krytů pružin a v případě potřeby opravit.

  • Zkontrolovat, zda se vodicí válečky, sloužící k otevírání a zavírání vrat, otáčejí. Pokud kladou odpor nebo se neotáčejí vůbec, je potřeba zkontrolovat jejich stav, zvláště rotační plochy. V případě nutnosti je potřeba vyměnit celé stestavy.

 

V rámci prohlídky je potřeba zkontrolovat mechanické soustavy mající vliv na bezpečnost a správný provoz vrat. Jakékoli zjištěné poruchy je potřeba okamžitě odstranit a vadné soustavy a díly opravit nebo vyměnit.

Zpět