VOP

NÁKUPNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU MERKURY MARKET

 

OBECNÉ INFORMACE

1. Internetový obchod fungující na adrese www.merkurymarket.cz je provozován společností MERKURY MARKET Sp. z o.o. se sídlem v Krosně, ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, zapsanou v rejstříků podnikatelů vedeném Okresním soudem v Rzeszově, oddíl XII. Hospodářský - Národního soudního rejstříku pod poř. č. KRS 0000424222, DIČ 6842634837, IČ 180857880, se základním kapitálem 100 000,00 PLN, e-mail: sklep@merkurymarket.pl, tel. č. +48(13)4363888.

 

Představenstvo společnosti:

Jan Papierz - Předseda představenstva

Jerzy Papierz - Místopředseda představenstva

 

2. Jakékoliv použití stránek znamená, že Zákazník četl a potvrdil tento nákupní řád, a že bezpodmínečně souhlasí s jeho obsahem, po samostatném odsouhlasení přímo na internetových stránkách uživatel může také souhlasit se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu.

3. Internetový obchod fungující na adrese www.merkurymarket.cz, provozován společnosti MERKURY MARKET Sp. z o.o. se sídlem v Krosně, poskytuje zásilkový prodej na území Polské republiky a Evropské unie.

 

DEFINICE POJMŮ

Pojmy využité v nákupním řádu znamenají:

 • Prodejce - MERKURY MARKET Sp. z o.o. se sídlem v Krosně, ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, zapsaná v rejstříků podnikatelů vedeném Okresním soudem v Rzeszově, oddíl XII. Hospodářský - Národního soudního rejstříku pod poř. č. KRS 0000424222, DIČ 6842634837, IČ 180857880, se základním kapitálem 100 000,00 PLN

 • Obchod - internetový obchod provozovaný Prodejcem na adrese URL http://www.merkurymarket.cz

 • Zákazník - fyzická osoba s alespoň omezenou způsobilosti k právním úkonům, a také právní osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jež si objednala Zboží v Obchodě.

 • Zboží - výrobky nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodě zveřejněné na internetových stránkách Obchodu.

 • Cena - cena Zboží s platnou polskou daní z přidané hodnoty (DPH) zveřejněná vedle informací o Zboží, nezahrnuje náklady na odeslání Zboží.

 • Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem s využitím internetového Obchodu.

 • Náklady na odeslání - náklady na odeslání Zboží objednané v Obchodě do místa uvedeného Zákazníkem.

Objednávka - nákup Zboží za uvedenou Cenu proveden Zákazníkem pomocí mechanismu dostupného na internetových stránkách Obchodu a v souladu s tímto nákupním řádem.

Ochrana osobních údajů

1. Registrací do e-shopu zákazník dobrovolně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, přičemž si ponechává právo na přístup, opravu a odstranění z databáze.

2. Osobní údaje poskytované zákazníky internetovému obchodu www.merkurymarket.pl, jsou zpracovávány MERKURY MARKET Sp. z o.o. Se sídlem v Krosně, ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, která je správcem poskytnutých osobních údajů.
 

Osobní ůdaje budou zpracovávány pro potřeby:

 • realizování smlouvy
 • v případě samostatného souhlasu klienta s cílem informovat o nových produktech, službách a propagačních akcích, které nabízí obchod www.merkurymarket.pl. Vyjádření souhlasu není podmínkou pro provedení objednávky.

3. Osobní údaje zákazníků a jejich e-mailové adresy nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou zprostředkovatelů platebních transakcí a dodavatelů; pro které jsou tyto údaje nezbytné pro provedení objednávky, tj. vypořádání platby nebo dodání zásilky.

4. Každý zákazník máte právo požádat administrátora o přístup k osobním údajům, právo opravit, vymazat nebo omezit zpracování, právo vznést námitky proti zpracování, právo na přenos dat, právo kdykoli odvolat souhlas. Osobní údaje jsou uloženy a zajištěny v souladu s pravidly stanovenými v platných právních předpisech.

5. Každý zákazník máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu a můžete uplatnit svá práva u Inspektora ochrany osobních údajů zasláním emailu na adresu: inspektor@merkurymarket.pl,

 

Popisy a obrázky výrobků

1. Veškeré informace týkající se výrobků, zejména katalogy, letáky, brožury a ostatní informační nebo reklamní materiály stejně jako informace zveřejněné na internetových stránkách www.merkurymarket.cz, provozovaných společností MERKURY MARKET Sp. z o.o., jež směřují k odběratelům a potenciálním zákazníkům, nepředstavují nabídku ve smyslu zákona, jsou pouze výzvou k uzavření smlouvy. Zákazník, jenž podal Objednávku pomocí mechanismů zpřístupněných na internetových stránkách Obchodu, předložil nabídku koupě konkrétního Zboží za podmínek uvedených v popisu výrobku.

2. Obrázky Zboží jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku, nemají ale vliv na základní vlastnosti Zboží.

3. Prodejce vynakládá veškeré úsilí, aby obrázky, popisy a technické parametry Zboží na internetových stránkách Obchodu byly co nejvíce v souladu se skutečným stavem. V případě změny některých technických parametrů výrobcem nebo změny ceny Zboží, pracovník obsluhy je povinen neodkladně informovat Zákazníka o této skutečnosti a umožnit mu stornování Objednávky.

 

Ceny

1. Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě na adrese www.merkurymarket.cz se zobrazují v českých korunách (Kč) a zahrnují polské DPH. Uvedené ceny nezahrnují náklady na odeslání. Celková hodnota objednávky uvedená na internetových stránkách Obchodu je součtem ceny a nákladů na odeslání Zboží.  

2. Veškeré ceny uváděné na internetovém obchodu jsou závazné výhradně v případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu a platí v okamžiku podání objednávky. Ceny v obchodních domech MERKURY MARKET se mohou lišit od cen zveřejňovaných na stránkách internetového obchodu.

3. Obchod si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků uvedených na internetových stránkách, zveřejňování informací o nových výrobcích, provádění propagačních kampaní na stránkách nebo provádění změn v nich. Právo, o němž je řeč v předchozí větě, nemá vliv na objednávky podané před datem provedení změny.

 

Objednávky

1. Internetový obchod přijímá objednávky prostřednictvím internetových stránek www.merkurymarket.cz. Objednávky budou realizovány v pořadí jejich podání.

2. Podmínkou pro podání závazné objednávky je správné vyplnění objednávkového formuláře, zpřístupněného na internetových stránkách www.merkurymarket.cz. Při podání objednávky vyplňte: 

 • název, barvu, rozměr a počet Zboží

 • jméno a příjmení Zákazníka nebo odběratele

 • přesnou adresu dodání

 • telefonní číslo

 • e-mailovou adresu Zákazníka

3. Příjem objednávky Prodejce potvrdí e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném Zákazníkem.

4. Informace o přijetí Objednávky k vyřízení poskytnutá Prodejcem po podání Objednávky Zákazníkem zasílaná na e-mailovou adresu je zároveň uzavřením závazné smlouvy mezi oběma smluvními stranami.

5. Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

6. Objednávka je předaná k vyřízení, pokud je Zboží dostupné na skladě Prodejce. V případě, že vyřízení objednávky není možné kvůli nedostupnosti zboží na skladě, Zákazník bude o této skutečnosti informován a objednávka nebude předána k vyřízení.

7. Prodejce vždy vystaví doklad o koupi. Ke každému objednanému výrobku je přiložen účet nebo (na vyžádání) faktura DPH. V případě, že Zákazník vyžaduje vystavení faktury DPH, v objednávkovém formuláři uvede přesné fakturační údaje.

8. Podání Objednávky automaticky neznamená její přijetí k vyřízení. Prodejce může odmítnout vyřízení Objednávky bez udání důvodu. Prodejce si zároveň vyhrazuje právo k odstoupení od vyřízení Objednávky v případě, že Zákazník uvedl v objednávkovém formuláři neúplné, chybné údaje nebo existují pochybnosti ohledně jejich pravdivosti, nebo je-li platba za Zboží a Náklady na odeslání nebyla uhrazena Zákazníkem ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání objednávky.

9. Podáním objednávky Zákazník prohlašuje, že se seznámil s obsahem Nákupního řádu Obchodu a souhlasí s jeho ustanoveními.

10. Od okamžiku podání objednávky až do okamžiku vystavení účtu/faktury má Zákazník nárok na stornování Objednávky nebo na změnu povinných fakturačních údajů. Stornování nebo změnu Objednávky lze nahlásit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží expedováno, Zákazník nemůže stornovat nebo změnit Objednávku.

11. Objednávka je přijata k vyřízení: 

 • v případě Objednávek hrazených převodem - v okamžiku připsání příslušné částky na bankovním účtu Prodejce,

 • v případě Objednávek hrazených kreditní kartou - v okamžiku autorizace transakce příslušným autorizačním centrem.

Způsoby platby

1. Platbu za Zboží a Náklady na odeslání lze uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodejce vedený u banky: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA A.S. 2112031804/2700.

2. Platbu za Zboží a Náklady na odeslání proveďte nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání objednávky.

3. Způsob platby se může změnit dle informací na internetových stránkách Obchodu.

 

Dodání

1. Prodejce bude realizovat dodání Zboží na území České republiky dle podaných Objednávek, prostřednictvím kurýrních služeb. Podrobné podmínky dodání se řídí obchodními podmínkami příslušných kurýrních společností, jež najdete na internetových stránkách jednotlivých přepravců, tj.

 • www.geis.sk

 • www.geis-group.sk

 • nebo v jejich sídlech.

2. Předpokládaný termín uskutečnění dodání činí maximálně 16 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky ke zpracování. V případě, že objednané Zboží není dostupné v termínu, jenž byl potvrzen při přijetí objednávky k vyřízení, Prodejce neodkladně informuje Zákazníka o předpokládaném novém termínu dodání a o možnosti odstoupení od smlouvy.

3. Odesláním objednaného zboží prostřednictvím kurýrní společnosti je realizace objednávky ukončena, dodání Zboží je zároveň uzavřením transakce se Zákazníkem.

4. Prodejce souhlasí se zasláním zboží do zahraničí v rámci Evropské unie - před podáním objednávky je Zákazník povinen kontaktovat Prodejce za účelem zvolení přepravce a dohodnutí podrobností týkající se dodání objednaného zboží. V takovém případě Zákazník samostatně uzavírá smlouvu s přepravcem a hradí náklady na odeslání.

5. V případě Zákazníka, jenž je spotřebitelem, po uzavření smlouvy mu bude zasláno potvrzení uzavření smlouvy a to buď elektronicky v podobě souboru, nebo poštou v papírové podobě.

6. Prodejce nezodpovídá za dodání Zboží v případě, že doručovací údaje uvedené Zákazníkem jsou chybné nebo neúplné. Opětovné zaslání objednaného Zboží, poté co Prodejce přijal vrácenou zásilku, je možné po opětovné úhradě nákladů na odeslání zásilky a nákladů spojených s doručením vráceného zboží. Totéž platí v případě, že Zákazník nevyzvedne zásilku v termínu, a ta byla zaslána zpět Prodejci.

 

Vrácení zboží

 

1. V souladu s čl. 27 polského zákona ze dne 30. května 2014, o právech spotřebitelů (Sb. z r. 2014 č. 827), Zákazník, jenž je spotřebitelem a uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory společnosti, v případě, že závazek Zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy převyšuje částku padesáti zlotých, má Zákazník právo vypovědět kupní smlouvu do 14 dnů ode dne osobního převzetí výrobku nebo převzetí výrobku jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, v případě smlouvy, jež zahrnuje více položek, jež jsou dodávány odděleně nebo v částech, pak od převzetí posledního výrobku nebo části.

2. Vrácené zboží musí mít originální a nepoškozený obal výrobce a musí být kompletní, nemůže nést stopy používání. K vrácenému zboží musí být vždy přiložen doklad o koupi a veškeré další doklady, jež byly Zákazníkovi předány v souvislosti s nákupem. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, vrácení Zboží nebude možné.

3. Vrácené zboží Zákazník zašle Prodejci na adresu Merkury Market Sp. z o.o. ul. Stawowa 22, 43-400 Cieszyn s přiloženým prohlášením o odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář prohlášení se nachází na adrese www.merkurymarket.cz v záložce Obchod / Nákupní řád. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, vrácení Zboží nebude možné.

4. Vracení Zboží nelze provést zasláním zboží na dobírku.

5. Zákazník je povinen vrátit Zboží Prodejci nebo je předat Prodejcem pověřené osobě bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, v němž odstoupil od smlouvy, pokud ovšem Prodejce nenavrhl, že sám vyzvedne Zboží. K dodržení termínu stačí odeslání Zboží před jeho vypršením.

6. Částka uhrazená Zákazníkem mu bude vrácena bezodkladně po obdržení vráceného Zboží a potvrzení Prodejcem, že vrácení bylo opodstatněné. Vracení platby bude uskutečněno na bankovní účet uvedený Zákazníkem na prohlášení o odstoupení od smlouvy.

7. V případě vracení Zboží, Zákazník hradí náklady na odeslání dle přepravního ceníku.

8. V případě, že se Zákazník rozhodl pro vrácení Zboží v souladu s tímto odstavcem, kupní smlouva bude zneplatněna a v případě, že byla vydána faktura DPH, Zákazník obdrží novou, opravenou fakturu k dokladu o koupi. Po odeslání Zákazníkem podepsané kopie opravené faktury, bude mu vrácena uhrazená částka za nákup.

9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku neplatí, pokud:

a) je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

b) je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

c) jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;

d) spotřebitel výslovně zažádal o urgentní opravu nebo údržbu.

10. V případě vracení nebo reklamace Zboží, jež bylo součásti Objednávky, ke které Prodejce bezplatně poskytl akční výrobek, je Zákazník povinen vrátit také bezplatně poskytnutý výrobek. V případě, že Zákazník odmítne vrácení bezplatně poskytnutého výrobku, budou mu vracena částka po odečtení hodnoty tohoto bezplatně poskytnutého výrobku.

 

Reklamace

1. Reklamace Zboží zakoupeného v Obchodě se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Pokud zakoupené Zboží nese vady, náklady na vrácení zásilky hradí Prodejce. Nahlášená vada podléhá ověření Prodejcem, jenž určí, zda se v případě toho Zboží jedná o poškození, jež vzniklo již dříve.

3. V případě koupi Zboží spotřebitelem bude platit zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanského zákoníku (Sb. z r. 2014 poz. 121), dle kterého je Prodejce zodpovědný za vady prodaného Zboží nebo případné rozpory s kupní smlouvou, v případě zjištění této vady nebo rozporu před uplynutím 2 let od vydání Zboží. V souladu s tímto zákonem Prodejce nezodpovídá za vzniklou situaci, pokud Zákazník věděl o vadě Zboží v okamžiku uzavření smlouvy. Spotřebitel může, pokud má podané Zboží vadu, podat prohlášení o požadování snížení ceny, pokud je vada závažná požadovat výměnu věci za věc bez vad, nebo místo výměny zažádat pouze o odstranění vady, pokud je uvedení vadné věci do stavu shodného se smlouvou způsobem vybraným kupujícím možné a nevyžaduje nadměrných nákladů. V takovém případu Prodejce vyřídí reklamaci nejpozději do 14 dnů ode dne její doručení.

4. Reklamaci lze nahlásit u obsluhy Prodejce na e-mailové adrese: sklep@merkurymarket.pl nebo na telefonním čísle +48(13)4363888 s uvedením důvodu reklamace. Následně poté, co bude s konzultantem stanoven, způsob přepravy, Zákazník zašle zboží na adresu, z níž bylo zboží expedováno, k zásilce přiloží informaci umožňující identifikaci nákupu a popis zjištěných vad nebo rozporů se smlouvou.

5. Zboží zaslané v rámci reklamačního řízení musí obsahovat originální obal zajišťující bezpečnou přepravu. Připouští se také využití náhradního balení, jež ale musí zajistit vhodnou ochranu během přepravy. K zasílanému Zboží Zákazník přiloží popis poškození včetně informaci o datu zjištění vady. Výše uvedené informace umožní rychlejší vyřízení reklamace. Zákazník je povinen informovat Prodejce o svých reklamačních požadavcích a reklamačním režimu (záruční oprava, Zboží v rozporu s kupní smlouvou). K reklamovanému Zboží je Zákazník povinen přiložit originál nebo kopii záručního listu, pokud byl vydán, a také doklad o koupi.

6. Písemnou reklamaci Zákazník zašle na adresu Merkury Market Sp. z o.o. ul. Stawowa 22 , 43-400 Cieszyn.

7. Pokud Zboží doručené v rámci reklamace nebude vykazovat žádné vady, náklady na přepravu a přiměřené náklady na diagnostiku uhradí Zákazník.

 

Závěrečná ustanovení

1. Podáním objednávky Zákazník souhlasí s tímto nákupním řádem.

2. Všechny záležitosti, jež výslovně neupravuje tento nákupní řád, se řídí předpisy Občanského zákoníku a dalších zákonů týkajících se spotřebitelů, včetně zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sb. z r. 2014 č. 827).

3. Podrobné činnosti spojené s poskytováním služeb v rámci internetového obchodu, jež nebyly uvedeny v tomto nákupním řádu, byly popsány v jiných záložkách internetových stránek a tvoří nerozlučnou část toho nákupního řádu.

4. Zboží, jež je součástí Obchodu, je zcela nové a vztahuje se na něj záruka, v okamžiku dodání Zákazníkovi nenese žádné vady.

5. Tento Nákupní řád vstupuje v platnost zveřejněním na internetových stránkách Obchodu na adrese www.merkurymarket.cz a je platný na dobu neurčitou.

 

Soubory ke stažení

odstoupeni.pdf

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD DISTANČNÍ SMLOUVY